Ekoinfonet

Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych - posiadacz certyfikowanego systemu zarzadzania ISO 14 001 (ZSZ) dba o rzetelność i wiarygodność własnego systemu gospodarki odpadami w tym o zgodność swojej działalności z wymogami aktualnego prawa. Pod adresem ekoinfonet.pl znajdą Państwo zbiór aktów prawnych związanych z tematyka ochrony środowiska, gospodarki odpadami a także odzysku i recyklingu opakowań, oraz działalności organizacji odzysku.
Prawo Krajowe | Ustawy | Rozporządzenia | wzory formularzy | stawki opłat

Nasze oddziały

  • Dolny Śląsk 71 336 70 54
  • Górny Śląsk 32 229 01 97
  • Kujawy 56 657 59 50
  • Łódzkie 664044960
  • Mazowsze 22 796 15 22
  • Podlasie 85 742 03 09
  • Pomorze 58 532 40 08
  • Warmia i Mazury 89 532 01 62

Platforma zakupowa


Dla naszych klientów uruchomiliśmy platformę zakupową z produktami niezbędnymi w każdym warsztacie. Na stronie InzynierKowalski.pl nasi dostawcy mogą zamówić potrzebne im artykuły a należność rozliczyć kompensatą za odebrany olej przepracowany.


OILER Spółka Akcyjna
ul. Malinowska 24 A
83-110 Tczew

NIP: 593 16 66 838,
Regon: 191 185 385
KRS: 0000406252

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000406252

Kapitał zakładowy 2 000 000 zł wpłacony w całości

Copyrights Oiler Spółka Akcyjna 2010-2016
All rights reserved.

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...